För dig som behöver skyddat boende

Är det så att du behöver ha ett skyddat boende? Med Hemstaden skyddat boende kan du få just det. Anledningarna till att bo skyddat kan vara att du tidigare utsatts för våld i nära relation. Kanske du haft en sambo eller är gift med en person som agerat våldsamt mot dig? Att komma ur från en sådan relation kan vara svårt. Men genom att vända dig till ett skyddat boende kan du få den hjälp du behöver. Du kan få den trygghet du behöver samt att du får det stöd du behöver för att kunna komma vidare med ditt liv. Du som är utsatt för fysiskt våld eller psykiskt våld eller båda, du kan vända dig till Hemstaden. De tar emot dig och dina barn om du har några.

Boende som är skyddat ger dig trygghet

Säkerheten är av högsta vikt på detta ställe. Ingen utomstående får reda på att du bor i ett skyddat boende. All kontakt med omvärlden sköts därför av en kontaktperson som du får. Om du känner dig ensam, rädd och utsatt, vänd dig till Hemstaden skyddat boende. När du anländer till dem kommer du som sagt få en kontaktperson. Sedan får du även en utbildning i hur du gör för att hålla dig säker. Du får även reda på hur det fungerar med larm, larmtjänster med mera. Hos Hemstaden kan du få trygghet och det akut eller för längre perioder. Hos dem kan även andra få hjälp. De erbjuder träningslägenheter, stödboenden, jourlägenheter och skyddade boenden med individuellt anpassat upplägg. De har dessutom erfaren och välutbildad personal. Du som behöver hjälp, tveka inte att kontakta dem idag!